Mgr. Klára Ozábalová - lekáreň ,, Ku Svätej Trojici "